top of page

Ps 105, 3-4

Niech się weseli serce szukających Pana, * rozważajcie o Panu i Jego potędze, * 

zawsze szukajcie Jego oblicza.

I czytanie:

Iz 6, 1-8 Powołanie proroka Izajasza

Psalm: 

Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a) Pan Bóg króluje, pełen majestatu

Aklamacja: 

Por. 1 P 4, 14

Ewangelia:

Mt 10, 24-33 Nie bójcie się ludzi

Słowo Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy,

jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa - jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem,

to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.
Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle,

a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego,

który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?

A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem,

który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi,

tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Oto Słowo Pańskie

Łukasz24.06.2024PKam4.jpeg
Łukasz24.06.2024PKam3.jpeg
WhatsApp Image 2024-07-07 at 20.57.16.jpeg

Ważne Daty w 2024 roku

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (33) |

25 sierpnia - Dożynki Parafialne (43) | 29 września - Uroczystość Odpustowa ku czci św. Michała Archanioła w Księżym Lesie (78) |

01 grudnia - I Niedziela Adwentu (141) | 10 grudnia - coroczna adoracja Najświętszego Sakramentu w Kamieńcu (148) |

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia: Msza Św. Pasterska w Kamieńcu o godz. 22:00, a w Księżym Lesie o godz. 00:00 (164)

czarna-wstazka.png

Numer konta, na które można wpłacać ofiarę:

62 1050 1298 1000 0024 1578 7999

Składam Serdeczne Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę

na rzecz Naszej Parafii.

01 kwietnia 2024

Inauguracja organów

po konserwacji

i rekonstrukcji 

Łukasz03.2024PKam1.jpg

czerwiec 2022

Zakupiono nowe

Krzyże Misyjne. 

lipiec 2021     

Zakończenie prac ze środków

Unijnych związanych

z remontem zabytkowego kościoła

pw. św. Michała Archanioła w Księżym Lesie, będącego filialnym kościołem Parafii

pw. Narodzenia św. Jana Chrzcielna

w Kamieńcu.

KosciołKLPKami1.jpg
KosciołKLPKami5.jpeg
KosciołKLPKami3.jpeg
KosciołKLPKami4.jpeg
KosciołKLPKami7.jpg
organyPKami8.jpg
organyPKami7.jpg
organyPKami1.jpg
organyPKami6.jpg
organyPKami5.jpg
organyPKami2.jpg

30 czerwca 2021

Po remoncie organy w Kościele św. Michała Archanioła znów napełniły świątynię swoim pięknym brzmieniem.

30 czerwca 2020

Po ponad 30 latach Kamieniecki Kościół zdobi nowy główny ołtarz.

HistorycznePKam21.jpg
PKami2.jpg
PKami1.jpg
PKam1.jpg
PKam3_edited.png
PKam5.jpg
PKam2.jpg
witrażePKam2.jpg
witrażePKam6.jpg
TerazPKam5.jpg
witrażePKam1.jpg
witrażePKam7.jpg
witrażePKam3.jpg
witrażePKam5.jpg
witrażePKam4.jpg

marzec 2021

Odnowione zostały witraże

w naszym Kościele Parafialnym. 

Prace nad witrażami trwały

od 13 lutego 2018 roku.

2018PKami15.jpg
2018PKami10.jpg
2018PKami8.jpg
2018PKami11.jpg

06 kwietnia 2018

Powstało nowe obejście wokół

naszego Kościoła.

bottom of page