top of page

por. Dn 3, 84. 87

Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana. * Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana.

20230912_135847.jpg
20230912_140012.jpg
P6080017.JPG
20230912_064108.jpg

I czytanie:

1 Tm 6, 13-16 Zachować wierność Chrystusowi aż do Jego przyjścia

Psalm:

Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 2b)

Stańcie z radością przed obliczem Pana

Aklamacja:

Por. Łk 8, 15

Ewangelia:

Łk 8, 4-15 Przypowieść o siewcy

✠ Słowo Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał,

jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je.

Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny».
To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach,

„aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli”.
Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą,

z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu.
Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości».

Oto Słowo Pańskie

Ważne Daty w 2023 roku:

24 września - Księży Las - Odpust ku czci Św. Michała Archanioła (1); 

03 grudnia - I Niedziela Adwentu (71);   10 grudnia - parafialna adoracja Najświętszego Sakramentu w Kamieńcu (78);

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia (Pasterka w Księżym Lesie godz. 22:00, Kamieńcu godz. 00:00) (92)

czarna-wstazka.png

Numer konta, na które można wpłacać ofiarę:

62 1050 1298 1000 0024 1578 7999

Składam Serdeczne Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę

na rzecz Naszej Parafii.

2018PKami15.jpg
2018PKami10.jpg
2018PKami8.jpg
2018PKami11.jpg

06 kwietnia 2018

Powstało nowe obejście wokół

naszego Kościoła.

30 czerwca 2020

Po ponad 30 latach Kamieniecki Kościół zdobi nowy główny ołtarz.

HistorycznePKam21.jpg
PKami2.jpg
PKam1.jpg
PKam3_edited.png
PKam5.jpg
PKam2.jpg
PKami1.jpg
witrażePKam2.jpg
TerazPKam5.jpg
witrażePKam1.jpg
witrażePKam3.jpg
witrażePKam6.jpg
witrażePKam5.jpg
witrażePKam7.jpg
witrażePKam4.jpg

marzec 2021

Odnowione zostały witraże

w naszym Kościele Parafialnym. 

Prace nad witrażami trwały

od 13 lutego 2018 roku.

organyPKami8.jpg
organyPKami7.jpg
organyPKami1.jpg
organyPKami6.jpg
organyPKami5.jpg
organyPKami2.jpg

30 czerwca 2021

Po remoncie organy w Kościele św. Michała Archanioła znów napełniły świątynię swoim pięknym brzmieniem.

lipiec 2021     

Zakończenie prac ze środków

Unijnych związanych

z remontem zabytkowego kościoła

pw. św. Michała Archanioła w Księżym Lesie, będącego filialnym kościołem Parafii

pw. Narodzenia św. Jana Chrzcielna

w Kamieńcu.

KosciołKLPKami1.jpg
KosciołKLPKami5.jpeg
KosciołKLPKami3.jpeg
KosciołKLPKami4.jpeg
KosciołKLPKami7.jpg

czerwiec 2022

Zakupiono nowe

Krzyże Misyjne. 

bottom of page