top of page
obraz_2021-09-29_142535.png

Ogłoszenie dotyczące projektu z UE.

Ogłoszenie umieszczone dnia 19.07.2019 r.

Parafia Rzym.-Kat. pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela informuje o prowadzonym
postępowaniu przetargowym pn.: „Wykonanie remontu konstrukcji i pokrycia dachu oraz ścian
wieńcowych zabytkowego kościoła p.w. Świętego Michała Archanioła w Księżym Lesie” prowadzone
jest na stronie internetowej:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195915


Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania jak również ewentualne zmiany treści
ogłoszenia będą zamieszczane wyłącznie na stronie:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

W związku z powyższym zwracamy się z
prośbą o śledzenie ogłoszenia.

bottom of page