top of page

Uroczystą Eucharystią rozpoczęto Nowy Rok Pański 2017.

Podczas Mszy Świętej w Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki, modliliśmy się

o pokój na świecie i o błogosławieństwo Boże dla Parafian.

W dalszym ciągu trwają intensywne prace remontowo budowlane

na plebanii oraz na terenie wokół kościoła i kaplicy.

14 stycznia przeżywaliśmy pierwszy koncert kolęd.

Oprócz solistów wystąpiła także parafialna schola dziecięca.

14.01.017PKami1.jpg

Zakończono odwiedziny duszpasterskie.

Ofiary z mszy świętych kolędowych zostały przeznaczone na remont probostwa.

Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy przeżywanie Wielkiego Postu.

W dniach od 5 do 8 marca trwają rekolekcje wielkopostne.

Nauki rekolekcyjne na Mszach Świętych oraz kazania pasyjne podczas Gorzkich Żali

głosi ksiądz Sebastian Gambuś.

25 marca Diecezja Gliwicka świętowała 25 rocznicę jej utworzenia.

W tym dniu biskup gliwicki Jan Kopiec uroczyście

otworzył I Synod Diecezji Gliwickiej.

Trwają prace porządkowe na terenie za plebanią,

Gdzie docelowo powstanie boisko dla dzieci i młodzieży.

Zostaje wyplewiony, oczyszczony i wyrównany teren, przygotowany do dalszej pracy.

07.04.2017PKami8.jpg
07.04.2017PKami1.jpg

Dnia 7 kwietnia odbyła się Droga Krzyżowa w Łubkach.

Nabożeństwo rozpoczęło się przy kaplicy. Wierni przeszli ulicami wioski.

Wielu parafian przyniosło świece i aktywnie uczestniczyło

w modlitewnej zadumie tego nabożeństwa.

07.04.2017PKami9.jpg

13 kwietnia rozpoczęliśmy obchód Triduum Paschalnego.

W kościele został ustawiony Grób Pański.

Parafianie według autorskiego projektu zaangażowani zdaniem wznieśli konstrukcję grabu, przygotowali ciemnice i kompozycje z kwiatów.

Wigilia Paschalna została w sposób szczególny ubogacona przez Parafian wykonujących czytania z pisma świętego i psalmy.

24.12.2018PKam10.jpg
24.12.2018PKam9.jpg

Dnia 23 kwietnia w Łubkach została odprawiona Msza Święta odpustowa

ku czci świętego Marka. Eucharystii przewodniczył ksiądz Paweł Pindral.

23.04.2017PKam2.jpg
23.04.2017PKam3.jpg
23.04.2017PKam4.jpg
23.04.2017PKam5.jpg
23.04.2017PKam1.jpg

26 kwietnia w parafii Trójcy Świętej w Wieszowie młodzież

Naszej Parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania.

29 kwietnia wspólnota seminaryjna jak co roku zaprosiła diecezjan

na dzień otwartych drzwi organizowanych przez kleryków

z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.

Ksiądz proboszcz wraz z dziećmi i młodzieżą uczestniczył w tym wydarzeniu.

29.04.2017PKam1.jpg
29.04.2017PKam2.jpg

30 kwietnia rozpoczęliśmy przeżywania Tygodnia Biblijnego

połączonego z Pierwszym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego.

Ksiądz Proboszcz w kazaniach na Mszach Św. 

zachęcał parafian do regularnej lektury Pisma Świętego.

05 maja 2017 roku ks. Proboszcz Marcin Kazanowski świętował 40 - ste urodziny.

Wszyscy parafianie tłumnie zgromadzeni na Eucharystii modlili się w intencji

ks. Marcina o potrzebne łaski, moc Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej.

Delegacja z Rady Parafialnej przygotowała okolicznościowe przemówienie i wręczyła

ks. Proboszczowi kwiaty i upominki. Oprawę muzyczną ubogacili soliści ze scholi.

Przez cały miesiąc maj odbywają się Nabożeństwa Majowe.

13 maja we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej modliliśmy się 

w sposób szczególny na Mszy Św. i Nabożeństwie. W tym roku

przypadła setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie.

W dniach od 22 - 24 maja w przypadające Dni Krzyżowe modliliśmy się

o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o szczęśliwe żniwa.

Modlitwa miała miejsce przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach naszej parafii.

We wspomnienie św. Izydora Oracza 15 maja z kościoła w Kamieńcu odbyła się

procesja do kaplicy św. Izydora, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji rolników.

Dzieci z klasy trzeciej 21 maja przystąpiły do I Komunii Świętej.

Rozpoczynają się Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

15 czerwca po uroczystej Mszy św. w Kamieńcu wyruszyła z kościoła procesja Bożego Ciała, kierując się na ulicę polną. Parafianie gorliwie wzięli udział w procesji oraz pięknie udekorowali domy i posesję symbolami eucharystycznymi.

23 czerwca zakończył się rok szkolno-katechetyczny. W tym dniu modliliśmy się

w intencji działających w latach 2001 - 2017 Rad Rodziców Szkoły Podstawowej imienia

Jana Pawła II w Kamieńcu, dziękując za ich bezinteresowne zaangażowanie i pracę

na rzecz funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz w intencji dyrekcji, grona pedagogicznego oraz wszystkich uczniów. Z tej okazji 22 czerwca na probostwie odbył się piknik.

Wspólne grillowanie i radosna zabawa pozostała wszystkim na długo w pamięci.

W niedzielę 25 czerwca odbyły się Uroczystości Odpustowe ku czci

św. Jana Chrzciciela. Słowo Boże tego dnia głosił ksiądz Paweł Pindral.

Cały czas trwają prace remontowo budowlane na terenie kościoła i plebanii.

W dniu 30 czerwca została wymieniona instalacja elektryczna

przy dzwonach w kościele w Kamieńcu.

Tego trudu podjął się Pan Tomasz Bajor.

17.08.2017PKam22.jpg
17.08.2017PKam25.jpg
17.08.2017PKam27.jpg

Przez parafię przechodzić dnia 17 sierpnia XXV diecezjalna pielgrzymka

(a już 371 Gliwicka Piesza Pielgrzymka ) na Jasną Górę pod hasłem "Idźcie i Głoście ".

Wzięli w niej udział również nasi parafianie. Pielgrzymi zostali gościnnie przywitani. Wspólny śpiew i modlitwa była ucztą dla ducha, a dla ciała parafianie przygotowali poczęstunek w formie pysznej zupy.

W Księżym Lesie poczęstowano uczestników kawą, herbatą oraz kołoczem.

17.08.2017PKam3.jpg
17.08.2017PKam13.jpg

Pod koniec sierpnia zmodernizowano ujęcie wody na kamienieckim cmentarzu.

Prace murarskie wykonał Pan Tomasz Starzec, a materiału budowlanego dostarczył pan Tomasz Tkocz.

Pani krawcowa Ingrida Kucharczyk uszyła nowe stroje liturgiczne dla ministrantów.

Na dzwonnicy wykonano nową zabudowaną szafę, która posłuży do przechowywania figur świętych.

27 sierpnia w Łubkach odbyla się Msza Święta dożynkowa.

27.08.2017PKam1.jpg
27.08.2017PKam2.jpg

Z racji rozpoczęcia nowego roku szkolno - katechetycznego odbyła się Msza Św.,

na której ksiądz proboszcz poświęcił tornistry i przybory szkolne.

13 Września – 5 dzień fatimski w naszej parafii

W dniach od 14 - 17 września na Górze Św. Anny odbył się Wielki Odpust Kalwaryjski

ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Wierni z naszej parafii aktywnie uczestniczą

w tym wydarzeniu.

17 września w Księżym Lesie odbyła się Msza Św. za wstawiennictwem świętego Izydora

by podziękować za tegoroczne zbiory i prosić o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rolników i mieszkańców Księżego Lasu.

24 września przeżywaliśmy Uroczystość Odpustową ku czci św. Michała Archanioła w Księżym Lesie.

Kazanie odpustowe wygłosił ksiądz Paweł Pindral. Po sumie odpustowej o godzinie 15:00 wierni uczestniczyli

w Uroczystych Nieszporach.

Rozpoczynamy miesiąc październik.

Parafianie z Kamieńca 01 października Uroczystą Mszą Św. dziękczynną (dożynkową),

dziękowali za tegoroczne plony oraz prosili o Boże błogosławieństwo dla rolników i ich rodzin.

13 października miało miejsce ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie.

Parafianie od maja co miesiąc gromadzili się na wspólnej modlitwie upraszczając potrzebne łaski.

29 października w rocznicę poświęcenia obu Kościołów modliliśmy się wspólnie

dziękując Bogu za budowniczych, fundatorów i dobrodziejów naszej Parafii.

Trwają prace porządkowe na terenie wokół kościoła w kamieńcu.

Wycięto kilka drzew które zagrażały konstrukcji świątyni, ogrodzeniu oraz terenowi cmentarza.

Wymieniono instalację elektryczną w kapliczkach na terenie kościoła,

a także podświetlono dodatkowo kapliczkę św. Antoniego.

Zaktualizowano i usystematyzowaną spis wszystkich wiernych zmarłych

pochowanych na terenie całej parafii.

Odnowiono pomnik dawnych Proboszczów naszej Parafii znajdujące się na kamienieckim cmentarzu.

W Uroczystość Wszystkich Świętych odbywają się po południu w naszych kościołach nabożeństwa w których naszej modlitwie polecamy wszystkich naszych zmarłych bliskich, znajomych i parafian.

W dniach od 2 do 5 listopada parafianie modlili się za zmarłych podczas modlitwy różańcowej

10 listopada z racji wspomnienia św. Marcina wszystkie dzieci i młodzież gromadzą się

przed kościołem oczekując na spotkanie ze świętym Marcinem,

który podobnie jak i w zeszłym roku przyjechał konno.

Po mszy świętej każdy otrzymał słodki prezent.

18 listopada w Sanktuarium na Górze św. Anny została odprawiona Msza św.

w intencji ojca Jonasza Pyka. Intencja ofiarowana była od parafian z Kamieńca.

22 listopada we wspomnienie świętej Cecylii odbyła się Msza św. w intencji organistów,

scholii i wszystkich którzy współtowarzysza muzyczną oprawę Eucharystii.

Rozpoczyna się czas adwentu. Dzieci i młodzież uczestniczą w Mszach świętych Roratnich.

04 grudnia we wspomnienie św. Barbary modlimy się za Górników i ich rodziny polecając

wszystkich opatrzności Bożej oraz pamiętając w modlitwie także o tych, którzy zginęli w kopalniach.

06 grudnia na Mszy św. wieczornej wszystkie dzieci odwiedził Św. Mikołaj z workiem prezentów.

08 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się Msza św. w intencji dzieci Maryi i ich rodzin.

Również w tym dniu do wspólnoty dzieci Maryi dołączają

kolejne kandydatki.

Wymieniono oświetlenie na chórze, a także Pan Tomasz Bajor i Pan Michał Ćwiertnia

zajęli się przeglądem całej instalacji elektrycznej znajdującej się w naszym kościele.

Podświetloną sklepienie kaplicy maryjnej (ciemnej) wymieniając oświetlenie na nowe.

Tegoroczna Pasterka cieszy się dużą frekwencją. Ksiądz Proboszcz złożył wszystkim wiernym świąteczne życzenia.

24.12.2017klPKam1.jpg
24.12.2017klPKam2.jpg

pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia o godzinie 15:00 odbyły się

w Kamieńcu Uroczyste Nieszpory.

Dziękczynną Eucharystią i odśpiewaniem Uroczystego Tedeum kończy się Rok Pański 2017.

bottom of page