Uroczystą Eucharystią rozpoczęto Nowy Rok Pański 2022.

 

Ze względu na odwołanie odwiedzin duszpasterskich również w tym roku zostały odprawiane Msze św. kolędowe w intencji Parafian z Kamieńca, Łubek i Księżego Lasu.

DSC_0196.JPG

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną powszechnie jako święto Trzech Króli po każdej Eucharystii nastąpiło błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody. Tego dnia w naszej parafii gościliśmy diakona Krzysztofa Czerner, który wygłosił Słowo Boże.

 

Po południu w filialnym Kościele

p.w. św. Michała Archanioła

odbył się organowy koncert kolędowy

w wykonaniu kleryka Patryka Pfeifera.

KAM2.jpg
KAM3.jpg

Patryk Pfeifer - urodził się 1997 roku w Tarnowskich Górach. Pochodzi z Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach - Bobrownikach Śląskich.
Gry na organach początkowo uczył się sam "ze słuchu".
Podczas nauki gry na klarnecie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia

im. Fryderyka Chopina w Bytomiu rozpoczął naukę w Studium Muzyki Kościelnej

w Gliwicach, w klasie organów mgr Marcina Jurczyka.

Po ukończeniu czteroletniego studium uzyskał dyplom muzyka kościelnego.
Po maturze kontynuował edukację w Akademii Muzycznej

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, początkowo w klasie klarnetu

prof. dr hab. Romana Widaszka, z czasem także w zakresie gry organowej

pod kierunkiem prof. dr hab. Juliana Gembalskiego i asystenta dr Michała Duźniaka.
W czasie studiów pełnił posługę organisty w kilku parafiach diecezji gliwickiej. Studia ukończył w roku 2021 tytułem magistra sztuki muzycznej w zakresie gry na klarnecie. Okres studiowania gry na organach trwał dwa lata, po czym zakończył studia,

by aplikować do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego

w Opolu. Obecnie jestem klerykiem I roku.

Program koncertu organowo - kolędowego

w Księżym Lesie:

1.  J. S. Bach Preludium G-dur BWV 568

2.  kolęda Wśród nocnej ciszy

3.  Louis Claude Daquin - Kukułka

4.  kolęda - Mizerna cicha (moll)

5.  Felix Mendelssohn-Bartholdy Preludium G-dur op. 37

6.  kolęda - Bóg się rodzi moc truchleje

7.  Julian Gembalski - "Anioł pasterzom mówił" - preludium chorałowe w stylu Johanna Walthera

8.  kolęda - Anioł pasterzom mówił

9.  Patryk Pfeifer - improwizacja organowa nt. "Cicha noc" 

10.kolęda - Cicha noc

KAM6.jpg
KAM13.jpg
KAM9.jpg
KAM1.jpg
KAM5.jpg
KAM14.jpg
KAM8.jpg

11 lutego przypadło wspomnienie NMP z Lourdes. Następnego dnia odbyła się Eucharystia

w intencji naszych chorych Parafian, połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych oraz z błogosławieństwem lourdzkim.

W związku z wydaniem nowego rozporządzenia Rady Ministrów, które znosi większość ograniczeń stosowanych dotąd w związku z pandemią COVID-19, wikariusz generalny diecezji gliwickiej bp Andrzej Iwanecki wydał 28 lutego br. dekret odwołujący dotychczasowe wytyczne dotyczące duszpasterstwa i sprawowania liturgii w sytuacji epidemii.

W Środę Popielcową 02 marca rozpoczęliśmy kolejny raz w naszym życiu Wielki Post. Tegoroczny Wielki Post ma jednak swój bardzo dramatyczny kontekst. Nawiązując do prośby Ojca Świętego Środa Popielcowa w naszym kościele jak i we wszystkich kościołach całej Polski była obchodzona jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą.

Rozpoczynamy nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Kazania Pasyjne wygłaszał

w tym roku ks. Przemysław Zając, wikariusz z Parafii św. Katarzyny

w Tarnowskich Górach – Lasowicach.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. papież Franciszek zawierzył Ukrainę

i Rosję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Akt ten był odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na prośbę ukraińskich biskupów oraz wiernych z różnych krajów świata.

 

W jedności z papieżem takiego aktu dokonano w wielu świątyniach na świecie.

Również i w naszej parafii miał miejsce tenże akt o godzinie 17 w Kamienieckim Kościele.

Tego dnia na Mszy Św. o godzinie 18:00 nastąpiło odnowienie zawierzenia

się Panu Jezusowi przez ręce Maryi.

W dniach 29 - 31 marca 2022 r. zostały zorganizowane rekolekcje dla dzieci

z Zespołu Szkół w Boniowicach. Rekolekcje prowadził  ks. Przemysław Zając,

wikariusz z Parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach – Lasowicach.

KAM1.jpeg
KAM2.jpeg
KAM3.jpeg

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa mieszkańcy Naszej Parafii  w sobotę 9 kwietnia uczestniczyli

w IV Drodze Krzyżowej w plenerze. Tym razem Droga Krzyżowa odbyła

się w Kamieńcu o godzinie 17:00. Wierni przeszli nową ścieżką

w kierunku zalewu i powrócili ul. Tarnogórską na wieczorną Eucharystię.

KAM4.jpeg
KAM5.jpeg
KAM6.jpeg
KAM7.jpeg
KAM8.jpeg
KAM9.jpeg
KAM10.jpeg
KAM11.jpeg
KAM12.jpeg
KAM13.jpeg
KAM14.jpeg
KAM15.jpeg
KAM16.jpeg
KAM18.jpeg
KAM17.jpeg
KAM19.jpeg

Niedziela Palmowa, inaczej Niedziela Męki Pańskiej

rozpoczyna najważniejszy i najbardziej uroczysty

okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień.

W tym dniu odbyło się poświęcenie palm wraz

z procesją z palmami wokół kościoła.

KAM2.jpg
KAM3.jpg
KAM1.jpg
KAM4.jpg
KAM5.jpg
KAM6.jpg
KAM7.jpg
KAM9.jpg
KAM8.jpg
KAM11.jpg
KAM12.jpg
KAM10.jpg

Wielki Czwartek

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy obchód Triduum Paschalnego.

W tym Dniu wspominamy ustanowienie dwóch Sakramentów -

Eucharystii i Kapłaństwa. 

Obrzędom Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Proboszcz. 

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu, do Ołtarza Adoracji, była okazja,

by parafianie złożyli ks. Marcinowi serdeczne życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego.

Po Mszy św. nastąpiło uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu

do Ciemnicy, gdzie można było adorować Pana Jezusa

do godz. 21:00 w Księżym Lesie i 22.00 w Kamieńcu.

KAM1.jpg
KAM4.jpg
KAM5.jpg
KAM6.jpg
KAM8.jpg
KAM9.jpg
KAM11.jpg
KAM13.jpg
KAM12.jpg

Wielki Piątek

To drugi dzień Triduum Paschalnego. W tym dniu rozważamy Mękę i Śmierć Pana Jezusa i w całym Kościele nie sprawujemy Eucharystii.

Wierni licznie zgromadzili się na Liturgii Męki i Śmierci Pana Jezusa. 

Rozpoczęła się ona od gestu leżenia krzyżem. Podczas liturgii słowa,

oprócz czytań, wszyscy wysłuchali opisu Męki Pańskiej według św. Jana.

Po Męce Pańskiej ks. Proboszcz wygłosił homilię.

Na zakończenie liturgii słowa została zaśpiewana starożytna Modlitwa Powszechna, która w tym roku była wzbogacona o wezwanie o pokój na Ukrainie.

Następnie miała miejsce centralna część liturgii wielkopiątkowej - adoracja krzyża. Na zakończenie liturgii, przy śpiewie pieśni "Już zdejmują martwe

z krzyża", celebrans w uroczystej procesji przeniósł Najświętszy Sakrament

do grobu. Po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w Grobie Pańskim zostały odśpiewane trzy części "Gorzki Żali". O 22:00 zakończono adorację.

KAM3.jpg
KAM2.jpg
KAM4.jpg
KAM5.jpg
KAM6.jpg
KAM1.jpg
KAM11.jpg
KAM9.jpg
KAM10.jpg
KAM8.jpg
KAM14.jpg
KAM13.jpg
KAM12.jpg
KAM15.jpg
KAM16.jpg
KAM17.jpg
KAM6.jpg

Wielka Sobota

W południe w naszych kościołach zostały pobłogosławione pokarmy wielkanocne.

KAM1.jpg
KAM5.jpg
KAM4.jpg
KAM3.jpg
KAM7.jpg
KAM2.jpg

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego.

Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty. Jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia Zmartwychwstania.

Obrzędy rozpoczęły się o godz. 20.00, a więc dokładnie w godzinie zachodu słońca.

Liturgia rozpoczęła się przed kościołem od poświęcenia ognia i paschału. Na paschale został wyżłobiony krzyż,

litery greckiego alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Następnie zapalony paschał

został wniesiony do ciemnego kościoła. Ksiądz Proboszcz niosący świecę trzykrotnie zaśpiewał "Światło Chrystusa!",

a wierni odpowiedzieli "Bogu niech będą dzięki".

Podczas liturgii słowa odczytano 9 czytań  - 7 czytań ze Starego Testamentu i 2 czytania z Nowego Testamentu

(Epistoła i Ewangelia), po których następował psalm i modlitwa kapłana. Przed Epistołą, czyli przed czytaniem

z Nowego Testamentu, odśpiewano uroczyste "Chwała na wysokości Bogu", podczas którego rozbrzmiały

dzwony milczące od Wielkiego Czwartku. Po Ewangelii ks. Marcin wygłosił homilię.

Trzecią częścią obchodów jest liturgia chrzcielna. W jej trakcie została odśpiewana

litania do Wszystkich Świętych, a potem modlitwa błogosławieństwa wody. Odnowiono przyrzeczenia chrzcielne.

Na zakończenie tej części ks. Proboszcz pokropił wszystkich zebranych poświęconą wodą.

Od liturgii chrzcielnej obrzędy poprowadziły nas do ostatniej części liturgii Wigilii Paschalnej - do Eucharystii.

Całość zakończyła procesja rezurekcyjna  oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

KAM1.jpg
KAM3.jpg
KAM3.jpg
KAM5.jpg
KAM4.jpg
KAM7.jpg
KAM8.jpg
KAM6.jpg
KAM9.jpg
KAM10.jpg
KAM11.jpg
KAM13.jpg
KAM14.jpg
KAM15.jpg
KAM12.jpg
KAM16.jpg
KAM19.jpg
KAM18.jpg

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

KAM1.jpg
KAM2.jpg

W Poniedziałek Wielkanocny obyły się Uroczyste Nieszpory w naszym kościele filialnym. Na organach gościliśmy znanego już nam kleryka - Patryka Pfeifera, który po nabożeństwie zagrał krótki koncert organowy.

KAM1.jpg
KAM2.jpg
KAM3.jpg
KAM6.jpg
KAM5.jpg
KAM7.jpg
KAM8.jpg

IMPROWIZACJA ORGANOWA DODANA ZA ZGODĄ PATRYKA PFEIFERA.

21 kwietnia w Naszym Parafialnym Kościele

w Kamieńcu o godzinie 19:00 została sprawowana  Eucharystia w ramach KONWENTU WIELKANOCNEGO. Gościliśmy księży z naszego pyskowickiego dekanatu oraz O. Roberta Kycia, klaretyna, który wygłosił Słowo Boże.

WhatsApp Image 2022-05-25 at 22.05.29 (1).jpeg
KAM4.jpg
KAM1.jpg
KAM6.jpg
KAM5.jpg
KAM3.jpg
KAM2.jpg

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest

w pierwszą niedzielę po Wielkanocy przypadającą

w bieżącym roku 24 kwietnia, mogliśmy również obchodzić odpust ku czci św. Marka. W Łubkach

w kaplicy o godzinie 12:30 została odprawiona

Msza Św. odpustowa.

Rajza po Kamieńcu - wyjątkowe spotkanie, które odbyło się 24 kwietnia br. o godzinie 16:00

z miłośnikami historii w kościele parafialnym

w Kamieńcu. Tego dnia Pani Teresa Szydłowska

oraz Pan Adam Nietsch przekazali wiele cennych informacji związanych z historia Naszego Kościoła

oraz Kaplicy Pałacowej Narodzenia Bożego w Kamieńcu.

KAM5.jpg
KAM11.jpg
KAM13.jpg
KAM7.jpg
KAM6.jpg
KAM2.jpg
KAM25.jpg
KAM30.jpg
KAM34.jpg
KAM38.jpg
KAM37.jpg
KAM23.jpg
KAM27.jpg
KAM31.jpg

Miesiącem Maj rozpoczynamy całomiesięczną modlitwę podczas nabożeństw majowych.

W dniu 05 maja kolejną rocznicę urodzin obchodził ks. Marcin. W ten jakże uroczysty dzień, zgromadziliśmy się tłumnie na Mszy świętej o godzinie 18:00, by wspólnie podziękować Bogu za dar życia i kapłaństwa Księdza Proboszcza.

WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.29.54.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.29.54 (2).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.33.23.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.33.22.jpeg

W V Niedzielę Wielkanocną

(15 maja 2022) w naszej parafii

odbyła się wspaniała uroczystość

I Komunii Świętej. Przystąpiły do niej

13 dzieci z klasy III.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła

się obrzędem przywitania dzieci przed kościołem o godz. 11.00. Po południu

o godz. 15:00 odbyło się Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych.

WhatsApp Image 2022-06-17 at 12.48.52.jpeg

Wieczorem 15 maja 2022 w naszym kościele filialnym w Księżym Lesie

rozpoczęto pierwsze w bieżącym roku Nabożeństwo Fatimskie z udziałem

Chóru "Harfa". Po nabożeństwie odbył się krótki koncert.

KAM2.jpg
KAM6.jpg
KAM3.jpg
KAM7.jpg
KAM1.jpg
KAM4.jpg
KAM5.jpg
KAM9.jpg
KAM8.jpg
KAM10.jpg

W poniedziałek 16 maja o godz. 19:00  ks. Marcin sprawował Msze św. przy kapliczce św. Izydora. Eucharystia została odprawiona w intencji wszystkich rolników oraz za zmarłych rolników.

WhatsApp Image 2022-05-17 at 06.59.52 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-05-17 at 06.59.54 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-05-17 at 06.59.53.jpeg
WhatsApp Image 2022-05-17 at 06.59.54 (2).jpeg
WhatsApp Image 2022-05-17 at 06.59.54.jpeg

W poniedziałek, wtorek i środę VI tygodnia wielkanocnego obchodzone są Dni Krzyżowe. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych. Nabożeństwa odbyły się w poniedziałek w Łubkach, wtorek w Księżym Lesie, a w środę w Kamieńcu.

29maja po południu odkrywaliśmy wraz z miłośnikami turystyki sakralnej tajemnice kościoła pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kamieńcu. Wykład poprowadziła

Pani Teresa Szydłowska wraz z ks. Marcinem oraz organistą Rafałem.

284648543_982301859142500_8947916158285517817_n.jpg
283909162_531169618510169_5888474905784208342_n.jpg
284787955_1340703733089553_2373465007105743958_n.jpg
284612630_3129625623963092_3435433018269149292_n.jpg
284031219_5420700474659446_8955584540006268492_n.jpg

Święto Nawiedzenia NMP (31 maja 2022) jest dniem przyjęcia I Komunii Św. oraz Sakramentu Bierzmowania przez dzieci

z Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego w Kamieńcu.

Pierwszym dniem w miesiącu czerwcu rozpoczynamy nabożeństwa ku czci

Najświętszego Serca Pana Jezusa po każdej Mszy Św.

12 czerwca w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej przeżywamy w naszej Parafii Niedzielę Pastoralną. Tego dnia gościliśmy ks. Diakona Pawła Pilśniaka, który wygłosił słowo Boże, podczas Mszy Św. w Kamieńcu i Księżym Lesie.

13 czerwca w naszej parafii, po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w Nabożeństwie Fatimskim.

WhatsApp Image 2022-06-17 at 16.50.20.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-17 at 16.51.17 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-17 at 16.51.17 (2).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-17 at 16.51.17.jpeg

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,

zwana popularnie uroczystością Bożego Ciała, przypadła

w bieżącym roku 16 czerwca. Msza św., została odprawiona o godz. 7:45 w Księżym Lesie, po której procesja wyruszyła na bloki przy ul. Wiejskiej oraz Msza św. w Kamieńcu

o godz. 10:00 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy gdzie wyruszyliśmy na bloki przy ul. Sadowej.

Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,

Na wieczne czasy niech nie ustanie.

Tobie dziś dajem z wojskiem tych ludzi

Pokłon i pienie, my, Twoi słudzy.

...

DSC_0464 (5).JPG
KAM9.jpeg
KAM6.jpeg
KAM8.jpeg
KAM4.jpeg
KAM3.jpeg
KAM2.jpeg
KAM5.jpeg
KAM10.jpeg
KAM7.jpeg
KAM1.jpeg
KAM3.jpeg
KAM9.jpeg
KAM11.jpeg
KAM12.jpeg
KAM23.jpeg
KAM21.jpeg
KAM13.jpeg
KAM18.jpeg
KAM20.jpeg
KAM16.jpeg
KAM15.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-16 at 20.30.44.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-16 at 20.30.42.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-16 at 20.30.45.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-16 at 20.30.47 (1).jpeg
KAM14.jpeg
KAM17.jpeg
KAM6.jpeg
KAM22.jpeg
KAM7.jpeg
KAM10.jpeg
KAM2.jpeg
KAM4.jpeg
KAM24.jpeg
KAM1.jpeg

W dniu 17 czerwca, o godz. 15:00, w naszym kościele parafialnym została odprawiona Msza św. w niecodziennej intencji: "50-lecie I Komunii Św."

1972 Kamieniec
WhatsApp Image 2022-06-17 at 17.21.48.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-17 at 16.05.00.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-17 at 17.21.48 (1).jpeg

19 czerwca br. r. rozpoczynamy Misje Święte w naszych kościołach 

pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła.

Na Eucharystii ks. Proboszcz przywitał serdecznie O. Roberta Kycia, klaretyna,

który w tym roku poprowadzi nasze tygodniowe rekolekcje 

odbywające się raz na 10 lat w każdej Parafii.

Na znak rozpoczęcia naszych św. misji ks. Marcin przekazał O. Robertowi stułę.

To wydarzenie potrwa do przyszłej niedzieli, czyli naszego Odpustu Parafialnego

ku czci św. Jana Chrzciciela. Każdy dzień ma swój szczególny charakter. 

Niedziela jest dniem o tematyce Chrztu Świętego.

Po homilii nastąpiło odnowienie sakramentu Chrztu Świętego.

WhatsApp Image 2022-06-19 at 11.16.17 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-19 at 11.16.17.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-19 at 11.16.08.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-19 at 12.26.11 (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-06-19 at 11.16.18.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-19 at 12.26.08.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-18 at 18.24_edited.png

Poniedziałek - 20 czerwca 2022 roku dzień modlitwy za zmarłych. W tym dniu zostały sprawowane Msze św.                                                 w intencji wszystkich zmarłych parafian. Po Eucharystii odbyło się Nabożeństwo z procesją                                                     na cmentarz, by wspólnie modlić się za naszych zmarłych. Na zakończenie zostało udzielone                                                   Błogosławieństwo Sakramentalne przy Krzyżu Misyjnym.

WhatsApp Image 2022-06-20 at 20.15.20.jpeg
WhatsApp Image 2022-06-20 at 20.15.19.jpeg

Wtorek - Kolejny dzień Misji Świętych w naszej Parafii. Msze św.                                            w Kamieńcu i Księżym Lesie zostały odprawione w intencji                                    chorych i osób starszych wiekiem, której przewodniczył                                          O. Robert. Po wygłoszonej homilii został udzielony Sakrament                              Namaszczenia Chorych.

dzien ch2.jpg
dzien ch1.jpg
WhatsApp Image 2022-06-18 at 18.24_edited.png

Środa- w tym kolejnym dniu naszych Misji Św. w sposób szczególny                                 pragniemy podkreślić ten wymiar Maryjny naszej wiary.                                         Po Eucharystii zostało odprawiona Nowenna do Matki Bożej                                 Nieustającej Pomocy. W trakcie Nabożeństwa został odmówiony                           Akt oddania się Matce Bożej.

KAM1.jpg
KAM4.jpg
KAM5.jpg
KAM3.jpg
KAM2.jpg
KAM9.jpg
KAM8.jpg
KAM14.jpg
KAM13.jpg
KAM10.jpg
KAM11.jpg
KAM12.jpg

Czwartek - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Kolejny dzień Misji Świętych                                   w sposób szczególny został dedykowany dwóm wielkim tajemnicą naszej wiary,                           czyli sakramencie Eucharystii i sakramencie Kapłaństwa.                                                                   Po Mszy św. odbyła się adoracja Jezusa Eucharystycznego. W jej trakcie                                         modlono się za obecne i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 

KAM2.jpg
KAM1.jpg
KAM4.jpg
KAM3.jpg
KAM6.jpg
KAM7.jpg
KAM9.jpeg

Piątek -  przezywamy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tematem wiodącym Misji                      Świętych jest moment przebłagania za grzechy. Ojciec Robert zachęcił do wzajemnych                      przeprosin i wybaczania sobie nawzajem. Eucharystia zakończyła się adoracją,                                    podczas której ksiądz proboszcz leżał krzyżem na przebłaganie za grzechy parafian,                            a wspólnota modliła się i przepraszała za swoje grzechy.

KAM9.jpg
KAM8 (1).jpeg
KAM1.jpg
KAM2.jpg
KAM4.jpg
KAM7.jpg
KAM3.jpg
KAM8.jpg
KAM6.jpg
KAM10.jpg
KAM11.jpg
KAM12.jpg
KAM13.jpg
KAM14.jpg

Sobota - Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.                                                    Przedostatni dzień Misji Świętych, który w sposób szczególny został                                          poświęcony modlitwie za nasze rodziny i małżeństwa. Na każdej Mszy św.                                po homilii odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

KAM3.jpg
KAM4.jpg
KAM1.jpg
KAM5.jpg
KAM2.jpg
KAM6.jpg
KAM7.jpg

Niedziela - 26 czerwca to szczególny dzień w Naszej Parafii. Zakończenie Misji Świętych

oraz Uroczystość odpustowa ku czci Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym szczególnym dniu uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem przy Krzyżu Misyjnym. Po poświęceniu Krzyża służba liturgiczna, poczty sztandarowe wraz z ojcem Robertem i ks. Proboszczem udali się na Eucharystie.

Sumę odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił ojciec Robert. Msza zakończyła się uroczystą

procesją wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem.

KAM10.jpg
KAM5.jpg
KAM6.jpg
KAM7.jpg
KAM1.jpg
KAM3.jpg
KAM9.jpg
KAM11.jpg
KAM13.jpg
KAM12.jpg
KAM15.jpg
KAM16.jpg
KAM17.jpg
KAM18.jpg
KAM19.jpg