Uroczystą Eucharystią rozpoczęto Nowy Rok Pański 2022.

 

Ze względu na odwołanie odwiedzin duszpasterskich również w tym roku zostały odprawiane Msze św. kolędowe w intencji Parafian z Kamieńca, Łubek i Księżego Lasu.

DSC_0196.JPG
KAM2.jpg
Styczeń:

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną powszechnie jako święto Trzech Króli po każdej Eucharystii nastąpiło błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody. Tego dnia w naszej parafii gościliśmy diakona Krzysztofa Czerner, który wygłosił Słowo Boże.

 

Po południu w filialnym Kościele

p.w. św. Michała Archanioła

odbył się organowy koncert kolędowy

w wykonaniu kleryka Patryka Pfeifera.

KAM3.jpg

Patryk Pfeifer - urodził się 1997 roku w Tarnowskich Górach. Pochodzi z Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach - Bobrownikach Śląskich.
Gry na organach początkowo uczył się sam "ze słuchu".
Podczas nauki gry na klarnecie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia

im. Fryderyka Chopina w Bytomiu rozpoczął naukę w Studium Muzyki Kościelnej

w Gliwicach, w klasie organów mgr Marcina Jurczyka.

Po ukończeniu czteroletniego studium uzyskał dyplom muzyka kościelnego.
Po maturze kontynuował edukację w Akademii Muzycznej

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, początkowo w klasie klarnetu

prof. dr hab. Romana Widaszka, z czasem także w zakresie gry organowej

pod kierunkiem prof. dr hab. Juliana Gembalskiego i asystenta dr Michała Duźniaka.
W czasie studiów pełnił posługę organisty w kilku parafiach diecezji gliwickiej. Studia ukończył w roku 2021 tytułem magistra sztuki muzycznej w zakresie gry na klarnecie. Okres studiowania gry na organach trwał dwa lata, po czym zakończył studia,

by aplikować do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego

w Opolu. Obecnie jestem klerykiem I roku.

Program koncertu organowo - kolędowego

w Księżym Lesie:

1.  J. S. Bach Preludium G-dur BWV 568

2.  kolęda Wśród nocnej ciszy

3.  Louis Claude Daquin - Kukułka

4.  kolęda - Mizerna cicha (moll)

5.  Felix Mendelssohn-Bartholdy Preludium G-dur op. 37

6.  kolęda - Bóg się rodzi moc truchleje

7.  Julian Gembalski - "Anioł pasterzom mówił" - preludium chorałowe w stylu Johanna Walthera

8.  kolęda - Anioł pasterzom mówił

9.  Patryk Pfeifer - improwizacja organowa nt. "Cicha noc" 

10.kolęda - Cicha noc

KAM13.jpg
KAM9.jpg
KAM1.jpg
KAM5.jpg
KAM14.jpg
KAM8.jpg
KAM6.jpg

11 lutego przypadło wspomnienie NMP z Lourdes. Następnego dnia odbyła się Eucharystia

w intencji naszych chorych Parafian, połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych oraz z błogosławieństwem lourdzkim.

W związku z wydaniem nowego rozporządzenia Rady Ministrów, które znosi większość ograniczeń stosowanych dotąd w związku z pandemią COVID-19, wikariusz generalny diecezji gliwickiej bp Andrzej Iwanecki wydał 28 lutego br. dekret odwołujący dotychczasowe wytyczne dotyczące duszpasterstwa i sprawowania liturgii w sytuacji epidemii.

W Środę Popielcową 02 marca rozpoczęliśmy kolejny raz w naszym życiu Wielki Post. Tegoroczny Wielki Post ma jednak swój bardzo dramatyczny kontekst. Nawiązując do prośby Ojca Świętego Środa Popielcowa w naszym kościele jak i we wszystkich kościołach całej Polski była obchodzona jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą.

Rozpoczynamy nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Kazania Pasyjne wygłaszał

w tym roku ks. Przemysław Zając, wikariusz z Parafii św. Katarzyny

w Tarnowskich Górach – Lasowicach.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. papież Franciszek zawierzył Ukrainę

i Rosję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Akt ten był odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na prośbę ukraińskich biskupów oraz wiernych z różnych krajów świata.

 

W jedności z papieżem takiego aktu dokonano w wielu świątyniach na świecie.

Również i w naszej parafii miał miejsce tenże akt o godzinie 17 w Kamienieckim Kościele.

Tego dnia na Mszy Św. o godzinie 18:00 nastąpiło odnowienie zawierzenia

się Panu Jezusowi przez ręce Maryi.

W dniach 29 - 31 marca 2022 r. zostały zorganizowane rekolekcje dla dzieci

z Zespołu Szkół w Boniowicach. Rekolekcje prowadził  ks. Przemysław Zając,

wikariusz z Parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach – Lasowicach.

KAM1.jpeg
KAM2.jpeg
KAM3.jpeg

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa mieszkańcy Naszej Parafii  w sobotę 9 kwietnia uczestniczyli

w IV Drodze Krzyżowej w plenerze. Tym razem Droga Krzyżowa odbyła

się w Kamieńcu o godzinie 17:00. Wierni przeszli nową ścieżką

w kierunku zalewu i powrócili ul. Tarnogórską na wieczorną Eucharystię.

KAM4.jpeg
KAM5.jpeg
KAM6.jpeg
KAM7.jpeg
KAM8.jpeg
KAM9.jpeg
KAM10.jpeg
KAM11.jpeg
KAM12.jpeg
KAM13.jpeg
KAM14.jpeg
KAM15.jpeg
KAM16.jpeg
KAM18.jpeg
KAM17.jpeg
KAM19.jpeg

Niedziela Palmowa, inaczej Niedziela Męki Pańskiej

rozpoczyna najważniejszy i najbardziej uroczysty

okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień.

W tym dniu odbyło się poświęcenie palm wraz

z procesją z palmami wokół kościoła.

KAM2.jpg
KAM3.jpg
KAM1.jpg
KAM4.jpg
KAM5.jpg
KAM6.jpg
KAM7.jpg
KAM9.jpg
KAM8.jpg
KAM11.jpg
KAM12.jpg
KAM10.jpg

Wielki Czwartek

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy obchód Triduum Paschalnego.

W tym Dniu wspominamy ustanowienie dwóch Sakramentów -

Eucharystii i Kapłaństwa. 

Obrzędom Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Proboszcz. 

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu, do Ołtarza Adoracji, była okazja,

by parafianie złożyli ks. Marcinowi serdeczne życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego.

Po Mszy św. nastąpiło uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu

do Ciemnicy, gdzie można było adorować Pana Jezusa

do godz. 21:00 w Księżym Lesie i 22.00 w Kamieńcu.

KAM1.jpg
KAM4.jpg
KAM5.jpg
KAM6.jpg
KAM8.jpg
KAM9.jpg
KAM11.jpg
KAM13.jpg
KAM12.jpg

Wielki Piątek

To drugi dzień Triduum Paschalnego. W tym dniu rozważamy Mękę i Śmierć Pana Jezusa i w całym Kościele nie sprawujemy Eucharystii.

Wierni licznie zgromadzili się na Liturgii Męki i Śmierci Pana Jezusa. 

Rozpoczęła się ona od gestu leżenia krzyżem. Podczas liturgii słowa,

oprócz czytań, wszyscy wysłuchali opisu Męki Pańskiej według św. Jana.

Po Męce Pańskiej ks. Proboszcz wygłosił homilię.

Na zakończenie liturgii słowa została zaśpiewana starożytna Modlitwa Powszechna, która w tym roku była wzbogacona o wezwanie o pokój na Ukrainie.

Następnie miała miejsce centralna część liturgii wielkopiątkowej - adoracja krzyża. Na zakończenie liturgii, przy śpiewie pieśni "Już zdejmują martwe

z krzyża", celebrans w uroczystej procesji przeniósł Najświętszy Sakrament

do grobu. Po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w Grobie Pańskim zostały odśpiewane trzy części "Gorzki Żali". O 22:00 zakończono adorację.

KAM3.jpg
KAM2.jpg
KAM4.jpg
KAM5.jpg
KAM6.jpg
KAM1.jpg
KAM11.jpg
KAM9.jpg
KAM10.jpg
KAM8.jpg
KAM14.jpg
KAM13.jpg
KAM12.jpg
KAM15.jpg
KAM16.jpg
KAM17.jpg
KAM6.jpg

Wielka Sobota

W południe w naszych kościołach zostały pobłogosławione pokarmy wielkanocne.

KAM1.jpg
KAM5.jpg
KAM4.jpg
KAM3.jpg
KAM7.jpg
KAM2.jpg

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego.

Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty. Jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia Zmartwychwstania.

Obrzędy rozpoczęły się o godz. 20.00, a więc dokładnie w godzinie zachodu słońca.

Liturgia rozpoczęła się przed kościołem od poświęcenia ognia i paschału. Na paschale został wyżłobiony krzyż,

litery greckiego alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Następnie zapalony paschał

został wniesiony do ciemnego kościoła. Ksiądz Proboszcz niosący świecę trzykrotnie zaśpiewał "Światło Chrystusa!",

a wierni odpowiedzieli "Bogu niech będą dzięki".

Podczas liturgii słowa odczytano 9 czytań  - 7 czytań ze Starego Testamentu i 2 czytania z Nowego Testamentu

(Epistoła i Ewangelia), po których następował psalm i modlitwa kapłana. Przed Epistołą, czyli przed czytaniem

z Nowego Testamentu, odśpiewano uroczyste "Chwała na wysokości Bogu", podczas którego rozbrzmiały

dzwony milczące od Wielkiego Czwartku. Po Ewangelii ks. Marcin wygłosił homilię.

Trzecią częścią obchodów jest liturgia chrzcielna. W jej trakcie została odśpiewana

litania do Wszystkich Świętych, a potem modlitwa błogosławieństwa wody. Odnowiono przyrzeczenia chrzcielne.

Na zakończenie tej części ks. Proboszcz pokropił wszystkich zebranych poświęconą wodą.

Od liturgii chrzcielnej obrzędy poprowadziły nas do ostatniej części liturgii Wigilii Paschalnej - do Eucharystii.

Całość zakończyła procesja rezurekcyjna  oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

KAM1.jpg
KAM3.jpg
KAM3.jpg
KAM5.jpg
KAM4.jpg
KAM7.jpg
KAM8.jpg
KAM6.jpg
KAM9.jpg
KAM10.jpg
KAM11.jpg
KAM13.jpg
KAM14.jpg
KAM15.jpg
KAM12.jpg
KAM16.jpg
KAM19.jpg
KAM18.jpg

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

KAM1.jpg
KAM2.jpg

W Poniedziałek Wielkanocny obyły się Uroczyste Nieszpory w naszym kościele filialnym. Na organach gościliśmy znanego już nam kleryka - Patryka Pfeifera, który po nabożeństwie zagrał krótki koncert organowy.

KAM1.jpg
KAM2.jpg
KAM3.jpg
KAM6.jpg
KAM5.jpg
KAM7.jpg
KAM8.jpg

IMPROWIZACJA ORGANOWA DODANA ZA ZGODĄ PATRYKA PFEIFERA.