top of page

Uroczystą Eucharystią rozpoczęto Nowy Rok Pański 2020.

dniu 04 stycznia 2020 roku zagościł chór, który obchodzi w tym roku 108 rocznicę działalności (powstał w 1912 roku), najstarszy w Tarnowskich Górach chór "Słowiczek"

pod przewodnictwem Dyrygenta pana Adama Szeliga z Rept Śląskich dał wieczorem wspaniały koncert kolęd w Kościele św. Jana Chrzciciela w Kamieńcu.

04.01.20PKam1.jpg
04.01.20PKam2.jpg
04.01.20PKam3.jpg

W święto Trzech Króli mieliśmy okazje gościć w naszym kościele parafialnym 

i posłuchać kolęd z Orkiestrą Blaskapelle

ze Świbia grającą na instrumentach dętych.

06.01.20PKam2.jpg
06.01.20PKam3.jpg
06.01.20PKam1.jpg
06.01.20PKam4.jpg
06.01.20PKam5.jpg
06.01.20PKam6.jpg
06.01.20PKam7.jpg
06.01.20PKam8.jpg
06.01.20PKam9.jpg

26 stycznia Rada Sołecka Kamieniec wraz z Sołtysem zorganizowała w Kościele Parafialnym wieczór kolęd z zespołem Mateusza Trolla i jego przyjaciół.

26.01.20PKam11.jpg
26.01.20PKam6.jpg
26.01.20PKam2.jpg
26.01.20PKam3.jpg
26.01.20PKam1.jpg
26.01.20PKam4.jpg
26.01.20PKam5.jpg
26.01.20PKam10.jpg
26.01.20PKam9.jpg
26.01.20PKam13.jpg
26.01.20PKam12.jpg
26.01.20PKam14.jpg

Dnia 8 lutego w naszej parafii odbyła się Msza Św. w intencji chorych i cierpiących z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych o godzinie 12.00.

08.02.2020PKam1.jpg
08.02.2020PKam5.jpg
08.02.2020PKam4.jpg
08.02.2020PKam11.jpg
08.02.2020PKam9.jpg
08.02.2020PKam7.jpg
08.02.2020PKam10.jpg
08.02.2020PKam8.jpg
08.02.2020PKam6.jpg
08.02.2020PKam3.jpg
08.02.2020PKam2.jpg

Środą Popielcową rozpoczynamy święty czas Wielkiego Postu.

Abp. STANISŁAW GĄDECKI (Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski) wydał komunikat dotyczący o możliwości pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, zachęcając przy tym duchowieństwo oraz wiernych do zachowania ostrożności.

Rozpoczynamy nabożeństwa Gorzkich żali podczas których kazanie pasyjne głosił ks. Marcin Kutek.

w kościele Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Pyskowicach

dnia 10 marca br., … kandydatów z naszej Parafii przystąpiło do sakramentu bierzmowania.

covid-19-4960254_1920.png
covid-19-4960254_1920.png
Od momentu odnotowania pierwszych przypadków zachorowań na Covid-19
w Polsce rozpoczęło się stopniowe ograniczanie dotychczasowych zasad funkcjonowania większości dziedzin życia społecznego. Pierwsze restrykcje skierowane były do obszarów, w których gromadzą się ludzie: szkoły, stadiony, restauracje, a także miejsca kultu. Kościoły i związki wyznaniowe straciły możliwość pełnienia swojej misji w dotychczasowy sposób.
W trosce o życie i zdrowie społeczeństwa Przewodniczący KEP podejmuję decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Dnia 12 marca 2020 roku Kuria Diecezji Gliwickiej pod kierunkiem wikariusza generalnego biskupa Andrzeja Iwaneckiego podała szczegółowe zalecenia związane z pandemią dla duszpasterzy i wiernych.

Biskup gliwicki Jan Kopiec w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., wydaje dekret dotyczący Diecezji Gliwickiej o odwołaniu wszystkich Mszy św., nabożeństw z udziałem wiernych. Ze względu na decyzje o sprawowaniu Mszy św., bez udziału wiernych udziela dyspensy od obowiązku  udziału w niedzielnej Mszy św.
Wydany dekret przez biskupa obowiązuje do dnia 29 marca br.

w związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez władze Rzeczpospolitej Polskiej ukazuje się kolejny dekret Biskupa Gliwickiego dnia 25 marca 2020 roku utrzymujący wcześniejsze decyzje do odwołania związane ze sprawowaniem liturgii bez udziału wiernych.

kamera2_edited.jpg
kamera 1_edited.jpg

Tegoroczna Niedziela Palmowa przypadła 5 kwietnia br. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa i wydane przez Biskupa Gliwickiego rozporządzenie z dnia 25 marca br. Msza św. była sprawowana bez udziału wiernych i osób posługujących oraz nie było obrzędu poświęcenia palm.

Co roku Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. W tym roku był to wyjątkowy czas. Pierwszy raz w historii w naszej parafii przeżywaliśmy Triduum razem ale osobno.

Za pośrednictwem transmisji on-line parafianie i goście mogli uczestniczyć w liturgii z kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Księżym Lesie.

W celebracji została pominięta w tym roku procesja do Ciemnicy oraz  adoracja Najświętszego Sakramentu od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż do Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Wielki Piątek.

Liturgia Męki Pańskiej jest to jedyny dzień w roku,

w którym nie odprawia się Mszy św. Liturgia sprawowana jest bez udziału wiernych.   Za pomocą transmisji internetowej tego dnia parafianie łączyli się na wspólnej modlitwie z kościoła w Księżym Lesie.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności w tym dniu została opuszczona procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu oraz zakazana została adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie            i indywidualna adoracja Krzyża w kościele.

W Wielką Sobotę na podstawie dekretu wydanego przez Biskupa Gliwickiego zostało zabronione organizowanie i celebrowanie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Tego dnia nie było również adoracji Pana Jezusa przy Bożym Grobie oraz adoracji Krzyża w kościele.

Wieczorem o godzinie 18:00 w kościele Parafialnym w Kamieńcu rozpoczęły się obchody Wigilii Paschalnej bez udziału wiernych.  Mimo ograniczeń wynikających z pandemii wierni mogli uczestniczyć we Mszy św.

za pośrednictwem transmisji on – line. Wigilia Paschalna przyjęła w tym roku inny charakter niż dotychczas.  

W Liturgii Światła zachowano tylko obrzęd zapalenia Paschału w kościele oraz odczytania Orędzia Wielkanocnego. W Liturgii Chrzcielnej został opuszczony śpiew litanii do Wszystkich Świętych oraz obrzęd pokropienia wodą chrzcielną. Zachowano tylko obrzęd odnowienia Przymierza Chrztu Świętego. Na zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej przyjęliśmy uroczyste Wielkanocne błogosławieństwo, tym razem bez procesji rezurekcyjnej.

Liturgia Męki Panskiej KL 2020.jpg
Wigilia Paschalna 2020 Kam.jpg
Niedziela Zmartwychwstania.jpg

19.04.2020

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Biskup Gliwicki

nadal utrzymuje postanowienia Dekretu z dnia 25 marca 2020 roku i komunikatu

z dnia 10 kwietnia 2020 roku. Dodatkowo zezwala na odprawianie Mszy św. z udziałem wiernych

z zastrzeżeniami Rady Ministrów. Z racji tego w naszych kościołach dajemy pierwszeństwo przybycia

na Mszę św. rodzinom i bliskim tych, w których intencji Eucharystia jest sprawowana. Mimo ograniczeń wynikających z pandemii wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. za pośrednictwem transmisji on – line.

Ze względu na pandemie koronawirusa dnia 26 kwietnia 2020 roku tym razem nie w kaplicy

św. Marka w łubkach, a w kościele Parafialnym Narodzenia św. Jana Chrzciciela została odprawiona Msza św. o godzinie 11:00 w intencji mieszkańców Łubek i Łubek Kolonii z racji odpustu.

Rozpoczynamy nabożeństwa majowe zarówno w Kamieńcu jak i Księżym Lesie

z zaleceniami Biskupa Jana Kopca i Rady Ministrów.

W Uroczystość NMP Królowej Polski tym razem 2 maja 2020 o godzinie 07:00 rano odbyła się Msza Święta w intencji Naszej Ojczyzny.

4 maja 2020 roku jest dniem, w którym firma organmistrzowska Badura & Franik podjęła się naprawy organów E. Kurzera z kościoła w Księżym Lesie.

Tego dnia również rozpoczęły się prace związane  z remontem zabytkowego kościoła

pw. św. Michała Archanioła w Księżym Lesie, będącego filialnym kościołem Parafii

pw. Narodzenia św. Jana Chrzcielna w Kamieńcu.

Kościół w Księżym Lesie PRZED REMONTEM

04.05.2020PKami1.jpg
04.05.2020PKami4.jpg
04.05.2020PKami3.jpg
04.05.2020PKami2.jpg

W środę 13 maja 2020 r. już po raz czwarty rozpoczęliśmy w naszej parafii Nabożeństwa Fatimskie.

Po rocznej przerwie uroczystości komunijne zostały przesunięte na późniejszy termin

ze względu na panującą w dalszym ciągu pandemię.

Nadal obowiązuje dyspensa biskupa gliwickiego od niedzielnej i świątecznej Mszy św. 

Od 17 maja limit osób, które jednorazowo mogą przebywać w kościołach został zwiększony.

Od 18 maja modliliśmy się o urodzaje w ramach Dni Krzyżowych (ze względu na stan epidemiczny procesja do naszych kapliczek nie była możliwa), w naszych kościołach.

W poniedziałek i wtorek nabożeństwa miały miejsce w Kamieńcu po Mszach Św. wieczornych,

a w środę w Księżym Lesie o godzinie 17:00.

W wydanym 30 maja, zarządzeniu bp Jan Kopiec odwołuje ogólną dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

Jednocześnie nadal udziela dyspensy osobom starszym.

Zniesione zostały ograniczenia w liczbie osób przebywających w kościołach i kaplicach.

Nabożeństwa, obrzędy sakramentów i pogrzebu zostają przywrócone do formy praktykowanej

w naszej Parafii przed ogłoszeniem stanu epidemii.

Obowiązują zalecenia dotyczące ostrożności i dystansu pozwalającego

na bezpieczeństwo sanitarne.

Każdego roku w miesiącu czerwcu rozpoczynamy nabożeństwa

ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po każdej Mszy Św.

W czwartek 11.06.2020 r. obchodziliśmy

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało.

Z powodu panujących ograniczeń związanych z epidemią uroczystość w Naszych Kościołach przybrała inny

niż dotychczas charakter.

Msze św. z procesja odbyły się w Księżym Lesie

o godzinie 9:00, a w Kamieńcu o godzinie 11:00.  

Tegoroczna procesja odbywa się

w otoczeniu świątyni z czterema błogosławieństwami.

Na zakończenie procesji ks. Proboszcz udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

11.06.2020KAM6.jpg
11.06.2020KAM5.jpg
11.06.2020KAM1.jpg
11.06.2020KAM4.jpg
11.06.2020KAM2.jpg
11.06.2020KAM8.jpg

Trwają prace związane z remontem kościoła w Księżym Lesie.

W niedzielę 21 czerwca odbył się Odpust Parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela. Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił

ks. Sławomir Tomik.

Ze względu ma pandemię festyn parafialny został odwołany.

21.06.2020KAM1 (1).jpg
21.06.2020KAM2 (1).jpg
21.06.2020KAM6 (1).jpg
21.06.2020KAM5 (1).jpg
21.06.2020KAM3 (1).jpg
21.06.2020KAM4 (1).jpg
WhatsApp Image 2018-09-16 at 08.22.22.jp
WhatsApp Image 2020-06-30 at 23.19.06 (3

30.06.2020

Nowy Ołtarz Główny

w Kościele p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

w Kamieńcu

WhatsApp Image 2020-06-30 at 23.19.06 (1
WhatsApp Image 2020-06-30 at 23.19.05 (2
WhatsApp Image 2020-06-30 at 23.19.03.jp
WhatsApp Image 2020-06-30 at 23.19.06 (2
WhatsApp Image 2020-06-30 at 23.19.04.jp

Historyczny moment i dzień w życiu Naszej Parafii 30.06.2020 godz. 22:30 - Po ponad 30 latach Kamieniecki Kościół zdobi nowy główny ołtarz. Zakończono właśnie prace związane z budową

i montażem wszystkich elementów.

14 lipca  po wielu latach nasza zabytkowa świątynia

w Kamieńcu wzbogaciła się

w nowy żyrandol z I połowy XIX wieku.

W Księżym Lesie nadal trwają prace

remontowe naszego kościoła.

WhatsApp%20Image%202020-07-14%20at%2021.

15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP gościliśmy w naszej Parafii

ks. Marcina Maciejczyka, Neoprezbitera który wygłosił Słowo Boże i po Mszach św.

udzielił Prymicyjnego Błogosławieństwa.

Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę przybrała inną formę.

Tego roku pątnicy nie przeszli trasą przez Kamieniec i Księży Las,

ze względu na panującą pandemię.

"Boże z twoich rąk żyjemy, Choć naszymi pracujemy..."

Dnia 30 sierpnia 2020 za wstawiennictwem św. Izydora odbyły

się Dożynki Parafialne. W Kamieńcu, Łubkach oraz Księżym Lesie odprawiono Msze św. z podziękowaniem za tegoroczne plony oraz

z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich rolników i mieszkańców naszej Parafii. W Łubkach Mszy św.

przewodniczył ojciec Józef Kordek.

Z powodu panujących ograniczeń związanych z epidemią

uroczystości w Naszych Kościołach przybrała

inny niż dotychczas charakter.

KAM1.jpg
KAM3.jpg
KAM15.jpg
KAM2.jpg
KAM5.jpg
KAM6.jpg
KAM7.jpg
KAM11.jpg
KAM12.jpg
KAM13.jpg
KAM10.jpg
KAM14.jpg
KAM8.jpg

O godz. 8:00 rano 1 września odbyła się Msza Św. w intencji dzieci, młodzieży, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców z racji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolno – Katechetycznego.

W tym roku termin uroczystości musiał ulec zmianie i dzieci na ten najważniejszy moment

w swoim życiu religijnym – dzień Pierwszej Komunii Świętej – czekały nieco dłużej.

XXIV Niedziela Zwykła to 13 września 2020 roku mimo ograniczeń wynikających z pandemii została odprawiona o godz. 10:00 Uroczysta Msza św. w intencji dzieci przystępujących

do I Komunii św. ich rodziców oraz chrzestnych.

O godzinie 15:00 zostało odprawione Nabożeństwo Fatimskie z udziałem dzieci komunijnych.

Do I Komunii św. w naszej Parafii przystąpiło 10 dzieci.

20 września był dniem, w którym w czasie Mszy św.

w Kamieńcu ks. Biskup Ordynariusz Jan Kopiec

pobłogosławił nasz nowy ołtarz, który został odbudowany

po ponad 30 latach w czerwcu br.

KAM10.jpg
KAM12.jpg
KAM8.jpg
KAM2.jpg
KAM19.jpg
KAM20.jpg
KAM21.jpg
KAM23.jpg
KAM17.jpg

Ze względu na trwające nadal prace zewnętrzne i wewnętrzne związane

z remontem kościoła w Księżym Lesie uroczysta Msza św. Odpustowa

ku czci św. Michała Archanioła została odprawiona w Kaplicy Maryjnej. Eucharystii przewodniczył i Słowo Bożę wygłosił Ojciec Józef Kordek.

27.09.2020KAM11.jpg
27.09.2020KAM10.jpg
27.09.2020KAM9.jpg
27.09.2020KAM8.jpg
27.09.2020KAM6.jpg
27.09.2020KAM5.jpg
27.09.2020KAM7.jpg
27.09.2020KAM4.jpg
27.09.2020KAM1.jpg
27.09.2020KAM3.jpg

Od czwartku 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Modlitwa różańcowa

w Kamieńcu w tygodniu miała miejsce po Mszach Św. wieczornych, a w niedzielę o godzinie 15:00. W Księżym Lesie ze względu na prowadzone prace remontowe Różaniec Święty odmawiany był tylkow niedzielę po Mszy Św. o godzinie 11:00 .

13 października br. w Kamieńcu odbyło się ostatnie nabożeństwo fatimskie w naszym kościele.

17 października Biskup Andrzej Iwanecki wydaje nowe wytyczne w związku

z pandemią dla diecezji gliwickie.

Dzień Wszystkich Świętych był inny niż w ubiegłych latach. W związku

z decyzją władz państwowych zmuszeni zostaliśmy do zamknięcia cmentarza od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada włącznie. Nie odbyły się na naszych cmentarzach tradycyjne procesje.

Od 1 listopada do 8 listopada mogliśmy się modlić za naszych zmarłych zalecanych, ponadto liczba osób przebywających jednocześnie w świątyni została przez rząd znów ograniczona. Tym samym można było uczestniczyć we Mszach św. i modlitwach różańcowych za zmarłych zalecanych

za pomocą transmisji on-line.

01.11.2020KAM9.jpg
01.11.2020KAM1.jpg
01.11.2020KAM3.jpg
01.11.2020KAM10.jpg
01.11.2020KAM8.jpg
01.11.2020KAM7.jpg
01.11.2020KAM5.jpg
01.11.2020KAM2.jpg
01.11.2020KAM4.jpg
01.11.2020KAM6.jpg

29 listopada w I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny w Kościele i nasze przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Tegoroczna Pasterka odbyła się w Kamieńcu o godz. 22:00, a w Księżym Lesie o północy. Niestety z powodu obecnej sytuacji Msza św. pasterska była transmitowana

na żywo na kanale YouTube.

24.12.2020KAM2.jpg
24.12.2020KAM3.jpg
24.12.2020KAM1.jpg
24.12.2020KAM4.jpg
24.12.2020KAM5.jpg
24.12.2020KAM6.jpg
24.12.2020KAM7.jpg
24.12.2020KAM10.jpg
24.12.2020KAM9.jpg
24.12.2020KAM11.jpg
24.12.2020KAM12.jpg
24.12.2020KAM15.jpg
24.12.2020KAM13.jpg
24.12.2020KAM16.jpg
24.12.2020KAM18.jpg
24.12.2020KAM19.jpg
24.12.2020KAM21.jpg
24.12.2020KAM20.jpg
24.12.2020KAM17.jpg

W diecezji gliwickiej przez wzgląd na zdrowie ogółu tegoroczne odwiedziny duszpasterskie  zostały odwołane.

Uroczystą Eucharystią i odśpiewaniem dziękczynnego Tedeum kończy się Rok Pański 2020.

bottom of page