top of page

Drodzy Parafianie.

Zwracam się uprzejmie z prośbą o udostępnienie zdjęć grupowych z I Komunii Św., 

z roczników od 1991 do 2022 roku, celem utworzenia pamiątkowego albumu. 

Zdjęcia podpisane na odwrocie (imieniem i nazwiskiem właściciela oraz rok przyjęcia I Kom. Św.) 

można przynosić do zakrystii (zostaną skopiowane i oddane).

Zdjęcia, które otrzymałem : rok 1991, 1992, 1995 i 2000 z Księżego Lasu

oraz rok 1995, 1996, 1998, 1999, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010,

2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022 z Kamieńca.

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej

bottom of page