Nowy witraż w Prezbiterium

   Odnowiony witraż

           na Chórze

5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
1.jpg

Po.

Po.

Po.

Po.

Po.

PRZED.

We wtorek 10 kwietnia 2018 roku w naszym kościele w Kamieńcu w prezbiterium zamontowano nowy witraż przedstawiający Ducha Świętego oraz odnowione zostały dwa pozostałe witraże Jana Chrzciciela i Zachariasza. Projektem i wykonaniem nowego Ducha Świętego od początku do końca zajął się pan Ireneusz Franusik. Prace nad witrażami trwały od 13 lutego 2018 roku.

Duch Święty przed.

Duch Święty po.

Ścięta głowa Jana Chrzciciela przed.

Ścięta głowa Jana Chrzciciela po.

Zachariasz przed.

Zachariasz po.

3.jpg

Św. Barbara przed.

4.jpg

Św. Barbara po.

2.jpg

Chór przed.

1.jpg
10.jpg

Chór po

6.jpg