"Kto śpiewa ten dwa razy się modli" - św. Augustyn

Organista

Posługę organisty w Kościele p.w. Narodzenia

św. Jana Chrzciciela w Kamieńcu pełni od 27 lat

(1993 rok) p. Rafał,

natomiast p. Robert w Kościele filialnym

p.w. św. Michała Archanioła

w Księżym Lesie swoją posługę pełni od 19 lat

(2001 rok).

Poprzedni Organiści posługujący w parafii::

  • † p. Warzecha - ???

  • † p. Starościk Alfred i Georg - 1964 rok

  • † p. Zajusz Zita - 1964 r. - 1983 r.

  • p. Rita 1978 r.  - 2009 r.

Przebieg śpiewów liturgii MSZY ŚW.

(słowa pisane kursywą wykonuje kapłan, słowa pogrubione organista z ludem)

Pieśń na WEJŚCIE  (wprowadzająca w tematykę dnia: okresu liturgicznego lub danego święta)

 

POZDROWIENIE

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  - Amen.   (możliwe 3 rodzaje Amen)

            Pan z wami. - I z duchem twoim.  (melodia odpowiedzi dostosowana do użytego tonu)

lub       Miłość Boga Ojca ......

lub       Łaska i Pokój, od Tego .....  

 

AKT POKUTNY  możliwe są 3 formy:

            1. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu .....

            2. Zmiłuj się nad nami Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie ......

            3. Panie, który zostałeś posłany, aby ......... zmiłuj się nad nami.  Zmiłuj się nad nami.

       (Jeżeli ta forma jest śpiewana to organista gra odpowiednią melodię do - zmiłuj się nad nami)

Zakończenie każdej formy aktu pokutnego:

            Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas

 do życia wiecznego.   Amen.   (melodia dostosowana do użytego tonu)

(W przypadku obrzędu pokropienia wodą świeconą śpiewamy stosowną pieśń np. „Pokrop nas Panie”)

 

Śpiew: Panie zmiłuj się nad nami.  (melodie wszystkich części stałych wg jednej wybranej kompozycji mszy)

            (Nie wykonuje się go po 3 formie aktu pokutnego)

            (powinien być wykonywany w formie dialogu z ludem. Wskazane zmienianie manuału –

 delikatniejszy rejestr do akompaniowania dla siebie, mocniejszy przy odpowiedzi ludu).

Śpiew: Chwała na wysokości Bogu:  (W Niedziele, Uroczystości i Święta)

 

Kolekta:  Módlmy się. Boże ......, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  Amen. 

 

LITURGIA SŁOWA:

            I czytanie

            Psalm Responsoryjny  (dostosowany do okresu liturgicznego i święta. Lepiej, gdy śpiewa go

     kantor od ambonki.)

            II czytanie (W niedziele i uroczystości)

            Śpiew przed Ewangelią Alleluja lub Chwała Tobie ...(w okresie Wielkiego Postu)

Dialog przed Ewangelią:

Pan z wami.  I z duchem twoim.

            Słowa Ewangelii wg św. Marka.  Chwała Tobie Panie.

Dialog po Ewangelii:

Oto słowo Pańskie.  Chwała Tobie Chryste.

Homilia

Wyznanie wiary  (w niedziele i uroczystości)

Wezwania modlitwy powszechnej (jeżeli są śpiewane to odgrywamy Wysłuchaj nas Panie.)

po końcowej modlitwie kapłana odpowiadamy lub odgrywamy   -  Amen.

 

Pieśń na OFIAROWANIE – (O charakterze ofiarnym lub dostosowana do okresu liturgicznego.

Jeżeli ma miejsce procesja z darami i okadzenie ołtarza trzeba przygotować sobie więcej zwrotek).

 

Modlitwa nad darami:   ............ Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen. 

Dialogi przed Prefacją:

Pan z wami.   I z duchem twoim.

W górę serca.  Wznosimy je do Pana.

Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe.

Na zakończenie prefacji

Śpiew:  Święty, Święty, Święty.

 

Aklamacje PO PRZEISTOCZENIU   (możliwe są 4 do wyboru)

1. Oto wielka tajemnica wiary.  Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie, i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

2. Tajemnica wiary.  Chrystus umarł, Chrystus Zmartwychwstał, Chrystus powróci.

3. Wielka jest tajemnica naszej wiary.  Ile razy ten Chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, Oczekując Twego przyjścia w chwale.

4. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.  Panie, Ty nas wybawiłeś, Przez Krzyż i Zmartwychwstanie Swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.

 

Zakończenie Modlitwy Eucharystycznej  DOKSOLOGIA

Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie,* Tobie Ojcze Wszechmogący, W jedności

Ducha Świętego,* Wszelka część i chwała, przez wszystkie wieki wieków.   Amen.

 

Po wstępie kapłana:   OJCZE  NASZ 

 

Embolizm:

            Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i ............. naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Bo Twoje jest królestwo * I potęga i chwała na wieki.

Modlitwa o pokój:

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś ........ Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen.

Znak pokoju:

            Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim.

 

Śpiew: Baranku Boży. 

 

KOMUNIA ŚWIĘTA

 

Pieśni podczas trwania Komunii św. - o tematyce Eucharystycznej

Pieśń na dziękczynienie  -  pieśń uwielbienia i dziękczynienia.

 

Modlitwa po Komunii.  ........... Przez Chrystusa, Pana naszego.   Amen 

 

Błogosławieństwo końcowe.

Pan z wami   -    I z duchem twoim

(W uroczystości może teraz wystąpić modlitwa nad ludem, wtedy po każdym wezwaniu odpowiadamy - Amen

na zakończenie zawsze jest błogosławieństwo w Imię Trójcy)

Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty   -     Amen

Lub

Błogosławieństwo pontyfikalne:     (Błogosławieństwo biskupie poprzedzają 2 wezwania:)

Niech imię Pańskie będzie błogosławione    -    Teraz i na wieki.

Wspomożenie nasze w imieniu Pana   -   Który stworzył niebo i ziemię

Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty       -      Amen

 

Rozesłanie    Idźcie w pokoju Chrystusa   -   Bogu niech będą dzięki.

(W okresie Wielkanocnym  dodajemy Alleluja, Alleluja).

 

Pieśń na ZAKOŃCZENIE  - Zgodna z okresem liturgicznym lub o charakterze przygodnym.

 

Postludium lub inny utwór na organy.