DZIECI MARYI – OPIEKUN: PROBOSZCZ MARCIN KAZANOWSKI

Maryjo ja Twe dziecię,

Maryjo ja Twe dziecię,

O podaj mi Twą dłoń,

Od złego mnie w tym świecie,

Od grzechu, Matko chroń.

 

Bądź z nami w każdy czas,

Wspieraj i ratuj nas,

Matko, Matko, bądź z nami, w każdy czas!

 

O, tkliwe Twoje oczy,

Ku dzieciom, Matko zniż,

Gdy niemoc serce tłoczy,

Ty je pociągnij wzwyż.

 

Bądź z nami...

 

Ty płoniesz blaskiem słońca,

Rozpraszasz świata mrok,

Niech w obraz Twój bez końca,

Utkwiony mamy wzrok!

 

Bądź z nami...

pobrany plik.jpg

„O Pani Moja, o Matko Moja, cała się Tobie oddaję,

ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.

Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.”

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA - 08 grudnia                                                                                                                                                                                                                                                       

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

annunciation2013.jpg